deneysel

deneysel diye bir şey yoktur. her şey bir duruştur.