kontrol

kalemi bile varken kendi neden olmasın...