yağmur

şehrin pisliği kadar yağar. kişisel bir şey değil bu.