yolcu

'yolcu etmek' diye bir şey olduğuna göre tek başına yolda olan 'yolcu' sayılmaz.