oda

içine bırakılan bir nesne birkaç saniye içinde onun olur. yadırgamaz. yadırganmaz.