sukutuhayal

kim bilir, belki de kırık bir düşten arta kalandır.