yanlış

cevap arayan insanlara sorular sormaktır. bir karşıtımız yokken ne ifade edebiliriz ki dünyaya?

-e zaten maharet budur.