üretememek

korkuyla bir gelir. yazar olmayanların yazdıklarının konusunun -tam olarak- %74'ü buna ayrılmıştır.