hayat

çok bavullu ve tümsekli bir seyahat hali. ve